Loader image missing
 
Sommerhusudlejning er kommerciel udlejning af privatejede eller kommercielt drevne sommerhuse. Af Danmarks godt 200.000 sommerhuse udlejes ca. 1/5 i kortere eller længere perioder. Typisk foregår udlejningen på ugebasis med skiftedag om lørdagen. I sommerhalvåret fra 1. april til 31. oktober er der normalt ikke noget loft over antallet af sammenhængende uger, som et sommerhus kan udlejes i. I vinterhalvåret fra 1. november til 31. marts kan et sommerhus derimod maksimalt udlejes i 4 sammenhængende uger, hvorefter huset skal stå ledigt den efterfølgende uge. En række sommerhuse udlejes desuden også til weekendophold fra fredag til mandag, samt til de såkaldte miniferier med valgfri ankomstdag. Miniferier omfatter minimum 3 og maksimum 5 overnatninger, og kan som regel tidligst bookes 4 uger før ankomstdatoen.
Lovgivning Det er ikke tilladt at udleje et sommerhuse i længere perioder i vinterhalvåret. Vestre Landsret har stadfæstet en byretsdom, som medfører at et sommerhus for fremtiden maksimalt må udlejes i 13 uger i vinterhalvåret. Dette bryder med hidtil udlejningspraksis, som var at et sommerhus måtte udlejes i 4 uger, stå ubenyttet hen i den følgende uge, hvorefter den måtte udlejes igen i 4 uger. Skov & Naturstyrelsen er godt tilfredse med dommen, hvorimod Feriehusudlejernes Brancheforening betragter dommen som uheldig, idet den naturligvis vil begrænse antallet af turister, der lægger penge i Danmark. Der tillades som hovedregel ikke erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse. Ejers udlejning af 1-2 sommerhuse, som ejeren også selv benytter, anses ikke for erhvervsmæssig udlejning. Dette gælder dog kun såfremt udlejning ikke får professional karakter. Dette kan gælde hvis to sommerhuse ejes på samme vej, eller hvis udlejningsindtægten udgør en stor del af grundlaget store og dyre sommerhuses økonomi. Beskatning Såfremt man udlejer et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af den leje, som modtages, dog skulle beskattes. Man kan vælge mellem to forskellige metoder, når den eventuelle skattepligtige indtægt skal opgøres: Bundfradragsmetoden Vælger man denne metode, kan der først fradrages 10.000 kr. i lejeindtægten (2010). Herefter kan der fradrages yderligere 40% af den således reducerede lejeindtægt. Den regnskabsmæssige metode Vælges denne metode, får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen. Der kan således fradrages udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Derudover kan fradrages faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, fradrages afskrivningsbeløb, samt foretages fradrag for en forholdsmæssig andel af den betalte ejendomsskat. Derudover nedsættes ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt. Indtægten beskattes som kapitalindkomst. Udlejningsbureauer Størstedelen af de udlejede sommerhuse formidles gennem udlejningsbureauer, der står for kommunikationen med lejer og kontrollerer sommerhuset mellem hver udlejning. De største danskejede bureauer er DanCenter, Feriepartner og Sol & Strand, som hver især formidler udlejning for 3.000-6.000 sommerhusindehavere i Danmark. Hertil kommer Novasol/Dansommer, som er Danmarks største aktør med flere end 10.000 sommerhuse - men Novasol er ikke længere danskejet. Een af de større regionale udlejere er Bornholms Sommerhus Udlejning på Bornholm. Feriehusudlejernes Brancheforening er en forening, hvor udlejningsbureauerne kan være medlem. (Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)
Last Update : Sun 15 September 2019
FIZZYEXPRESS SARL © 1999-2019               

dk.fizzyexpress.com de.fizzyexpress.com gb.fizzyexpress.com es.fizzyexpress.com fr.fizzyexpress.com it.fizzyexpress.com nl.fizzyexpress.com
no.fizzyexpress.com pt.fizzyexpress.com se.fizzyexpress.com fi.fizzyexpress.com fizzyexpress.com


Hoteller - Hoteller Tyskland - Hoteller Østrig - Hoteller Belgien - Hoteller Spanien - Hoteller Frankrig - Hoteller Italien - Hoteller Irland - Hoteller Nederlandene - Hoteller Schweiz - Hoteller Storbritannien - Hoteller Jersey - Hoteller Guernsey - Hoteller Man - Hoteller Liechtenstein - Hoteller Luxembourg - Hoteller Monaco - Hoteller Danmark - Hoteller Sverige - Hoteller Norge - Hoteller Finland
Bed & Breakfast - Bed & Breakfast Tyskland - Bed & Breakfast Østrig - Bed & Breakfast Belgien - Bed & Breakfast Spanien - Bed & Breakfast Frankrig - Bed & Breakfast Italien - Bed & Breakfast Irland - Bed & Breakfast Nederlandene - Bed & Breakfast Schweiz - Bed & Breakfast Storbritannien - Bed & Breakfast Jersey - Bed & Breakfast Guernsey - Bed & Breakfast Man - Bed & Breakfast Liechtenstein - Bed & Breakfast Luxembourg - Bed & Breakfast Monaco - Bed & Breakfast Danmark - Bed & Breakfast Sverige - Bed & Breakfast Norge - Bed & Breakfast Finland
Sommerhusudlejning - Sommerhusudlejning Tyskland - Sommerhusudlejning Østrig - Sommerhusudlejning Belgien - Sommerhusudlejning Spanien - Sommerhusudlejning Frankrig - Sommerhusudlejning Italien - Sommerhusudlejning Irland - Sommerhusudlejning Nederlandene - Sommerhusudlejning Schweiz - Sommerhusudlejning Storbritannien - Sommerhusudlejning Jersey - Sommerhusudlejning Guernsey - Sommerhusudlejning Man - Sommerhusudlejning Liechtenstein - Sommerhusudlejning Luxembourg - Sommerhusudlejning Monaco - Sommerhusudlejning Danmark - Sommerhusudlejning Sverige - Sommerhusudlejning Norge - Sommerhusudlejning Finland
Camping - Camping Tyskland - Camping Østrig - Camping Belgien - Camping Spanien - Camping Frankrig - Camping Italien - Camping Irland - Camping Nederlandene - Camping Schweiz - Camping Storbritannien - Camping Jersey - Camping Guernsey - Camping Man - Camping Liechtenstein - Camping Luxembourg - Camping Monaco - Camping Danmark - Camping Sverige - Camping Norge - Camping Finland